ALLE BØRN HAR RET TIL EN
TRYG BARNDOM

Barnets Stemme støtter
anbragte børn i at blive set, hørt
og få mod på fremtiden.

Pige sidder helt alene i vejkanten med sin bamse og sin kuffert- Barnets Stemme støtter anbragte børn, fra anbringelsesprocessen starter, vi støtter barnet gennem forløbet i anbringelse udenfor hjemmet

ALLE BØRN HAR RET TIL EN TRYG BARNDOM

Barnets Stemme støtter
anbragte børn i at blive set, hørt
og få mod på fremtiden.

Anbragte børn

…har ikke ret til at klage over afgørelser, hvis de er under 12 år

…har ikke ret til en advokat, hvis de er under 12 år

…bliver ofte ikke tilbudt en uvildig støtteperson

Anbragte børn

…har ikke ret til at klage over afgørelser, hvis de er under 12 år

…har ikke ret til en advokat, hvis de er under 12 år

…bliver ofte ikke tilbudt en uvildig støtteperson

Pige med vægt skåle - Barnets Stemme støtter anbragte børn, fra anbringelsesprocessen starter, vi støtter barnet gennem forløbet i anbringelse udenfor hjemmet

Retssikkerhed er også for børn!

Vi tror på, at det er afgørende for det enkelte barn, at det får kendskab til sine rettigheder, at det føler sig set, hørt og forstået i systemet, i egen sag og i eget liv, samtidig med at barnet opbygger nogle gode (ikke-betalte) sociale relationer uden for det kommunale system.

Desværre ser man, at der i en stor del af afgørelserne på anbringelsesområdet er sagsbehandlingsfejl i strid med lovgivningen. Ankestyrelsens seneste rapport viser, at der i knap 50% af afgørelserne ikke er foretaget den lovpligtige børnesamtale.

Derfor er det vigtigt, at anbragte børn får mulighed for at få støtte og hjælp af en uvildig voksen, der ønsker at hjælpe med de ting og udfordringer, som anbragte børn står alene med, da de ikke kan få denne hjælp og støtte fra deres forældre.

Det er helt grundlæggende for et barns trivsel og tillid til systemet, at det inddrages i de beslutninger, som myndighederne træffer i dets liv. Når det enkelte barn så tidligt så muligt støttes og kommer i fokus, udvikles det bedste fundament for barnets selvværd, tro på sig selv og egne drømme.

Barnets Stemme matcher anbragte børn med en frivillig voksen, der er uddannet bisidder og som kan være en uvildig støtteperson for barnet under anbringelsen.

Den frivillige hjælper barnet med at få kendskab til dets rettigheder og fungerer samtidig som en mentor, der lærer barnet at kende og kan hjælpe med at give barnet motivation og redskaber til at få en større tro på sig selv og egne evner, så barnet kan udvikle sit potentiale.

De frivillige er uddannet til at formidle jura og rettigheder i børnehøjde.

ALLE børn har RET til at tage en uvildig voksen med som bisidder til møder i kommunen.

Det kræver IKKE samtykke, hverken fra forældrene eller fra kommunen. 

Alle børn skal have en tryg barndom og et godt børneliv, hvor de bliver set, hørt og forstået.

Vær med til at gøre en forskel

Du kan være med til at tænde lys i mørket!

Alle frivillige er med til at gøre en stor forskel for børnene. Alle bidrager til at løfte barnets stemme, i nogle tilfælde været barnets stemme og hjælpe med at give gnisten videre til det enkelte barn, så det får en tro på sig selv og mod på at forfølge sine drømme.

Vi vil give de børn, der ikke selv har en egnet støtteperson i deres familie eller netværk, mulighed for at blive matchet med en frivillig voksen, som lærer barnet at kende og som også kan være deres støtteperson, mentor og bisidder. Herudover ønsker vi også, at den voksne kan være en god social relation uden for det kommunale system og anbringelsesstedet.

Vi holder de små børn i hånden og går sammen med de ældre børn til møderne i kommunen, hvis der er brug for det.

Vær med til at gøre en forskel

Du kan være med til at tænde lys i mørket!