Holdet bag Barnets Stemme

Organisation

Barnets Stemme er en forening, der ikke modtager nogen form for økonomiske støtte fra kommunerne, da vi mener, at det er helt afgørende for at kunne sikre den nødvendige uafhængighed i vores arbejde fra politiske interesser og andre former for interesser.

Barnets Stemmes frivillige bestyrelse og Advisory Board er sammensat af personer, der alle er ildsjæle, og som brænder for at gøre en forskel for børn og unges trivsel, retssikkerhed, håb og drømme.

Bestyrelse

Gitte Leth Thomsen

Gitte Leth Thomsen

Advokat (H), direktør og stifter af Barnets Stemme

Gitte er advokat, direktør og stifter af Barnets Stemme. Hun har stået for udviklingen af projektet, der er sket efter inspiration fra udlandet. Gitte har i mange år haft frivilligt arbejde med socialt udsatte – særligt som rådgiver og bestyrelsesmedlem i Københavns Retshjælp , men også som frivillig i Børnehjælpsdagen, der arrangerer aktiviteter for anbragte børn.

Mads Krøger Pramming

Mads Krøger Pramming

Advokat (H) og Partner hos Ehmer Pramming Advokater

Mads er advokat og har speciale i erstatningsret, strafferet og socialret. Mads har ført flere principielle sager med fokus på retssikkerhed for bl.a. udsatte borgere, handicappede, tidligere anbragte børn, krigsveteraner og andre, der er kommet i klemme i systemet. Herudover er Mads også i sin fritid engageret i forhold til retshjælp til udsatte borgere og deltager i flere udvalg, bestyrelser og advisory boards mv.

Dorthe Foged

Dorthe Foged

Direktør og stifter af Barndrømmen

Dorthe er direktør og stifter af Barndrømmen, som via kunstfagområderne arbejder for at udvide børns verdensbillede og hjælpe dem til at indfri deres potentiale. Blandt Barndrømmens mange aktiviteter er ”Children Need Arts – Global Summit” – et internationalt børnekulturtopmøde. Dorthe er bl.a. tidligere direktør for Det Danske Kulturinstitut i Storbritannien, og har mange års erfaring som kulturentreprenør.

Karin Mortensen Folkeskolelærer og speciallærer

Karin Beck Mortensen