Fakta om anbragte børn

I Danmark er der ca. 11.700 anbragte børn.

1% af alle børn (0-17 år) i Danmark bor ikke sammen med deres forældre, men er anbragt uden for hjemmet på institution eller i familiepleje.

Hvordan klarer anbragte børn sig sammenlignet med andre børn?

0%
af anbragte børn har et arbejde som 30-årige
0%
af anbragte børn består ikke folkeskolen (6% for andre børn)
0%
af hjemløse unge mellem 18 og 24 år har været anbragt
0%
af de mænd, der tidligere har været anbragte, har en fængselsdom
0%
af anbragte børn har et arbejde som 30-årige
0%
af anbragte børn består ikke folkeskolen (6% for andre børn)
0%
af hjemløse unge mellem 18 og 24 år har været anbragt
0%
af de mænd, der tidligere har været anbragte, har en fængselsdom

Udenforskabets pris er ubeskrivelig høj – ikke kun for samfundet – men særligt for de børn, der “bliver sat udenfor”.

Rockwool Fonden har lavet beregninger på, at det koster samfundet mellem 12 og 15 milliarder kroner om året, når udsatte unge ikke får uddannelse og job. Udgiften til anbragte børn er et af de områder, der for alvor vægter tungt i kommunernes budgetter. Det er derfor vigtigt, at vi alle arbejder for at give disse børn det bedst mulige fundament, så de, så tidligt så muligt, bliver inkluderet i fællesskabet, samfundet og får del i det gode børneliv.

Vægt med vægtskål på den ene side og gynge på den anden side
vægt med gynge på den ene side og vægt skål på den anden

FN’s Børnekonvention

FN’s Børnekonvention

I FN’s Børnekonvention står der, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har