Har du brug for hjælp?

Er du et barn, eller kender du et barn, der er anbragt og har brug for støtte fra en frivillig voksen, der også er uddannet som bisidder?

Det kan være, når du skal til møde med sagsbehandleren i kommunen, når reglerne i systemet bliver svære at forstå og du har brug for at vide, hvad det betyder for dig? – eller hvis du bare har brug for en særlig voksen til at tale med og støtte dig.

Barnets Stemme hjælper børn i alderen 6-17 år, der er anbragt eller indstillet til anbringelse af kommunen

(på nuværende tidspunkt Aarhus Kommune).

FÅ HJÆLP HER

DET GØR VI

Barnets Stemme matcher anbragte børn med en frivillig voksen, der er uddannet bisidder og som kan tage med barnet til møder i kommunen (når forældrene ikke må) og sikre, at barnet kender sine rettigheder og bliver hørt i processen. Den frivillige er i jævnlig kontakt med barnet  og giver både barnet kendskab til dets rettigheder samt redskaber til at få en større tro på sig selv og egne evner.

Vi vil give de børn, der ikke selv har en egnet støtteperson i deres familie eller netværk, mulighed for at blive matchet med en frivillig voksen, som kan være barnets støtteperson, mentor og bisidder – med andre ord en god social relation uden for kommunalt regi og anbringelsesstedet.

Vi holder de små børn i hånden og går sammen med de ældre børn til møderne i kommunen, hvis der er brug for det. Den frivillige er en person med hjertet på rette sted. Det er ikke afgørende, om den frivillige er pensionist, studerende, pædagog, butiksassistent eller arkitekt. Det afgørende er, at den frivillige brænder for at gøre en forskel og ønsker at inspirere og motivere børnene til at få del i det gode børneliv.

Vi uddanner de frivillige til at kunne formidle “jura i børnehøjde” og giver dem gode psykologiske værktøjer.

Hvad er en bisidder?

LÆS MERE
Bamse med hammer

Børns rettigheder

ALLE anbragte børn har ret til at tage en uvildig voksen med som bisidder til møder i kommunen.

Det kræver IKKE samtykke, hverken fra forældrene eller fra kommunen.

MÅLGRUPPEN

Barnets Stemmes målgruppe er anbragte børn og børn i alderen 6-17 år, der er anbragt eller indstillet til anbringelse af kommunen

(på nuværende tidspunkt Aarhus Kommune).

FÅ HJÆLP HER
Bamse med hammer

Børns rettigheder

Børnene føler sig derfor ofte ikke set, hørt eller medinddraget i deres egen sag. ALLE anbragte børn har ret til at tage en uvildig støtteperson med som bisidder til møder i kommunen.

Det kræver IKKE samtykke, hverken fra forældrene eller fra kommunen.

DET GØR VI

Barnets Stemme matcher anbragte børn med en frivillig voksen, der er uddannet bisidder og som kan tage med barnet til møder i kommunen (når forældrene ikke må) og sikre, at barnet kender sine rettigheder og bliver hørt i processen. Den frivillige er i jævnlig kontakt med barnet  og giver både barnet kendskab til dets rettigheder samt redskaber til at få en større tro på sig selv og egne evner.

Vi vil give de børn, der ikke selv har en egnet støtteperson i deres familie eller netværk, mulighed for at blive matchet med en frivillig voksen, som kan være barnets støtteperson, mentor og bisidder – med andre ord en god social relation uden for kommunalt regi og anbringelsesstedet.

Vi holder de små børn i hånden og går sammen med de ældre børn til møderne i kommunen, hvis der er brug for det. Den frivillige er en person med hjertet på rette sted. Det er ikke afgørende, om den frivillige er pensionist, studerende, pædagog, butiksassistent eller arkitekt. Det afgørende er, at den frivillige brænder for at gøre en forskel og ønsker at inspirere og motivere børnene til at få del i det gode børneliv.

Vi uddanner de frivillige til at kunne give børnene indblik i værdien af positiv psykologi og “jura i børnehøjde”.

Hvad en bisidder?

LÆS MERE